Postanowienia Ogólne

Life Finance właściciel serwisu internetowego lifefinance.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i użytkownika serwisów oraz newsletterów należących do Life Finance obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę - Life Finance nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników swoich serwisów i newsletterów. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,poz. 833) każdy kto jest zapisany w bazie lifefinance.pl ma prawo do wglądu, ewentualnej poprawy lub usunięcia własnych danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować newsletterów należących do Life Finance.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu lifefinance.pl należącego do Life Finance możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera lifefinance.pl. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez lifefinance.pl korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Life Finance wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi elektroniczny poradnik. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu. W dowolnym momencie klient może zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

Zamawianie Usług i Produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Life Finance wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Life Finance zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Life Finance rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, newsletterów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w serwisach należących do Life Finance przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Life Finance nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies

Niektóre obszary serwisów należących do Life Finance mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Wyłączenie odpowiedzialności

Newslettery zostały stworzone, aby pomagać zainteresowanym w osiągnięciu jak najlepszych efektow w walce z łuszczycą. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, o czym piszemy. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, blogach, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opiniami Life Finance.